Teamcoaching & Training

Samen in beweging!

We hebben de afgelopen twee jaar vele teams mogen ontvangen en begeleiden tijdens teamcoaching en trainingen en we zien vaak een rode draad.

Teams ‘kabbelen’, het loopt wel, het is gezellig en tegelijkertijd zeggen diezelfde teams ook dat de sfeer niet veilig is. Men durft zich niet echt uit te spreken, afspraken worden niet nageleefd en er sluimeren dingen.

Er wordt weleens vergeten dat teams bestaan uit mensen met een verhaal, een verleden, een jeugd die hen gevormd heeft. Deze vorming wordt meegebracht in zo’n team.

Op de werkvloer is vaak weinig aandacht voor een ieders verleden. Dat hoeft ook niet altijd. Door het soms wel over het verhaal achter de mens te hebben, kan er meer begrip en openheid ontstaan.

We hebben een prachtig programma gemaakt waar we trots op zijn.
Hierbij is er aandacht voor het individu binnen een groep.

 

Teamcoaching gaat bij ons net even iets verder dan teambuilding. We geloven in drie fasen. Team-coaching, Team-zelf en Team-nazorg op basis van bewustzijnsontwikkeling.

We richten ons voornamelijk op teams en groepen uit het onderwijs, omdat we zelf veel ervaring hebben in deze sector. Groepen uit het bedrijfsleven zijn ook welkom. Uiteindelijk willen we beweging bewerkstelligen binnen een team.

Meer informatie over bewustzijnsontwikkeling is te vinden op onze website.

 

Teams begeleiden we op een eerste dag door ze opnieuw te laten kennismaken. We kijken hoe jullie je tot elkaar verhouden. Wij voeren het ‘werkelijke’ gesprek.

Vragen die wij veel krijgen:

  • Hoe ervaren de ander en ik het team?
  • Hoe vergroten we de veiligheid binnen ons team?
  • Hoe kan ik mij uitspreken en de ander aanspreken?
  • Hoe voeren we ‘het volwassen gesprek’?
  • Hoe houden we inzichten vast?

Hierna gaan teams zelf aan de slag en houden we een vinger aan de pols.

Vanuit Brasserie Oer in Havelte bieden we een mooi programma op maat aan, maar we kunnen ook op jullie locatie een dag verzorgen.

Dit alles doen we op een afwisselende en energieke manier.

Met een lach en respect.

Volg ons op onze socials

Pin It on Pinterest

Share This